Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

9 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelod (2) - Dewis Gyrfa - Yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru - Cymraeg Dymunol Dewis Gyrfa Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 17 Oct 2022 16:00 BST
Aelod - CAREER CHOICES DEWIS GYRFA (CCDG) yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru. - Welsh Hanfodol Dewis Gyrfa Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 17 Oct 2022 16:00 BST
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Penodi Aelodau (Cymraeg yn Ddymunol) Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Cynhelir cyfarfodydd yr Awdurdod fel arfer ym Mhencadlys yr Awdurdod Parc Cenedlaethol; Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Aberhonddu, neu’n rhithwir trwy MS Teams 10 Oct 2022 16:00 BST
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Penodi Aelodau ( Cymraeg yn hanfodol) Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Cynhelir cyfarfodydd yr Awdurdod fel arfer ym Mhencadlys yr Awdurdod Parc Cenedlaethol; Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Aberhonddu, neu’n rhithwir trwy MS Teams 10 Oct 2022 16:00 BST
Aelod - Apeliadau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig ( 9 x Cymraeg Dymunol, 6 x Cymraeg Hanfodol) Apeliadau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig Corfforol gyda'r posibilrwydd o gyfarfodydd rhithwir ledled Cymru yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru 26 Sep 2022 16:00 BST
Cadeirydd - Apeliadau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig ( 3 x Cymraeg Dymunol, 3 x Cymraeg Hanfodol) Apeliadau Annibynnol ar gyfer Grantiau a Thaliadau Gwledig Corfforol gyda'r posibilrwydd o gyfarfodydd rhithwir ledled Cymru yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru 26 Sep 2022 16:00 BST
Is-gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Mae’r Ymddiriedolaeth yn wasanaeth cenedlaethol, a chynhelir cyfarfodydd ledled Cymru ac ar-lein trwy gyfrwng Teams. Wrth i ni ddychwelyd i gynnal cyfarfodydd y Bwrdd a sesiynau datblygiad y Bwrdd wyneb yn wyneb mae’r rhain yn debygol o fod yng Nghaerdydd yn bennaf, a bydd cyfarfodydd rhanbarthol rheolaidd yn cael eu cynnal hefyd i ymgysylltu â’r staff, y cyhoedd a’n rhanddeiliaid. 7 Oct 2022 16:00 BST
Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi / Dirprwy Gadeirydd Bwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Dyddiad Pwyllgor Ymchwil ac Arloesi a'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil TBC 30 Sep 2022 16:00 BST
Penodi Cadeirydd Bwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil TBC 30 Sep 2022 16:00 BST