Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
  •  
Swydd
  •  
Cyflog
  •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

Wrth chwilio neu wneud cais am swydd gyda Llywodraeth Cymru ar ôl 28 Mehefin, cewch eich cyfeirio at ein system newydd. Os hoffech gadw copi o unrhyw geisiadau cyfredol neu flaenorol ar y system hon, cofiwch wneud copi cyn 21 Awst 2023 gan na fyddant ar gael ar ôl y dyddiad hwn.

Noder: Bydd swyddi gwag yn yr Uwch Wasanaeth Sifil ar gael o hyd ar y system hon am gyfnod byr.


1 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
9062 SCS1 - Cyfarwyddwr Cynllunio Strategol y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / GIG Cymru Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 26 Feb 2024 16:00 GMT