Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau technegol sy'n gysylltiedig â'ch ffurflen gais ar-lein, defnyddiwch y dolenni yn y ddewislen ar yr ochr chwith. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ateb addas i'ch cwestiwn, cysylltwch â'r tîm cymorth technegol. Cofiwch bod yr adran hon ar gyfer cwestiynau technegol am y ffurflen gais yn unig.

Os oes gennych gwestiwn sydd ddim yn dechnegol am y broses ymgeisio ac yr hoffech gysylltu â'r tîm recriwtio, defnyddiwch y manylion isod:


Email: desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru


Rhif ffôn: +44 03000 255454             


Cofiwch, ni fyddwn yn prosesu unrhyw CV sydd wedi'i anfon mewn e-bost.