Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

8 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Penodi Aelodau Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru Bydd y Bwrdd yn parhau i gyfarfod yn rhithwir ar gyfer y rhan fwyaf o gyfarfodydd Pwyllgor a mwyafrif o gyfarfodydd y Bwrdd. Cynhelir cyfarfodydd wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd yn bennaf ond weithiau cynhelir cyfarfodydd ledled Cymru. 11 Nov 2021 23:55 GMT
Penodi Is-gadeirydd i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Tŷ Glasbury, Bronllys, Aberhonddu 1 Nov 2021 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol (Cyllid) Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd ym Mhencadlys y Bwrdd Iechyd, Ysbyty Sant Cadog, Caerllion fel arfer ond gellir eu cynnal mewn lleoliadau ledled ardal y Bwrdd Iechyd. 9 Nov 2021 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol - Digidol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd ym Mhencadlys y Bwrdd Iechyd, Ysbyty Sant Cadog, Caerllion fel arfer ond gellir eu cynnal mewn lleoliadau ledled ardal y Bwrdd Iechyd. 9 Nov 2021 16:00 GMT
Penodi dau Aelod Annibynnol - Addysg a Gwella Iechyd Cymru Addysg a Gwella Iechyd Cymru Mae prif swyddfa AaGIC yn Nhŷ Dysgu, Nantgarw, CF15 7QQ. Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd yn cynnal ei gyfarfodydd o bell yn unol â chyngor o ran iechyd y cyhoedd. Mae'r sefyllfa'n cael ei hadolygu'n rheolaidd. Pan fydd cyfarfodydd corfforol y Bwrdd yn cael eu hailgynnull, yn unol â chyngor o ran iechyd y cyhoedd, byddant yn cael eu cynnal yn bennaf yn Nhŷ Dysgu a hefyd mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru i adlewyrchu swyddogaethau cenedlaethol y sefydliad. Mae AaGIC yn cydnabod y gallai fod achosion lle mae angen gweithio o bell, a bydd yn gweithio'n rhagweithiol gyda’r Aelodau i ystyried ceisiadau a rhoi trefniadau ar waith fesul achos. 1 Nov 2021 16:00 GMT
Aelod - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (Cymraeg yn ddymunol iawn) Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Plas Tan Y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, neu yn rhithwir drwy Zoom 28 Oct 2021 16:00 BST
Aelod - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (Cymraeg yn Hanfodol) Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Plas Tan Y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, neu yn rhithwir drwy Zoom 28 Oct 2021 16:00 BST
Is-Lywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Mae’n bosibl yBydd adegau pan fydd yn ofynnol i’r Is-lywydd deithio i gyfarfodydd a digwyddiadau. 20 Oct 2021 18:00 BST