Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

4 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Swydd Wag -- Amgueddfa Cymru - Is Gadeirydd Amgueddfa Cymru Bydd y rhan fwyaf o weithgareddau'r Is-gadeirydd yn cael eu cynnal yn ardal Caerdydd fel arfer, ond bydd gofyn iddo ymweld ag Amgueddfeydd Cenedlaethol eraill a lleoliadau eraill. Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 4 gwaith y flwyddyn, gyda'r rhan fwyaf o'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y De 11 Apr 2023 17:00 BST
Amgueddfa Cymru Penodi Cadeirydd Amgueddfa Cymru Bydd y rhan fwyaf o weithgareddau'r Cadeirydd yn cael eu cynnal yn ardal Caerdydd fel arfer, ond bydd gofyn iddo ymweld ag Amgueddfeydd Cenedlaethol eraill a lleoliadau eraill. Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 4 gwaith y flwyddyn, gyda'r rhan fwyaf o'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y De 11 Apr 2023 17:00 BST
Aelodau i Fwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymraeg yn Ddymunol) Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Nid oes penderfyniad wedi ei wneud ar union leoliad y Comisiwn newydd. Mae’r De-ddwyrain wedi cael ei nodi am y tro at ddibenion cyfrifo costau sylfaenol ac oherwydd lleoliad y staff sy'n cael eu cyflogi yn y maes gwaith hwn ar hyn o bryd. Rhagwelir trefniadau gwaith hybrid a disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus dreulio peth amser yn y Comisiwn fel y bo'n briodol. Yn gyffredinol, bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn rhai wyneb yn wyneb er mwyn gallu datblygu tîm y Bwrdd, hwyluso trafodaeth adeiladol sy’n cynnig her, a chefnogi ei gilydd, gan gynnwys y Prif Weithredwr. 27 Mar 2023 16:00 BST
Aelodau Bwrdd y Comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) (Cymraeg Hanfodol) Comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil Nid oes penderfyniad wedi ei wneud ar union leoliad y Comisiwn newydd. Mae’r De-ddwyrain wedi cael ei nodi am y tro at ddibenion cyfrifo costau sylfaenol ac oherwydd lleoliad y staff sy'n cael eu cyflogi yn y maes gwaith hwn ar hyn o bryd. Rhagwelir trefniadau gwaith hybrid a disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus dreulio peth amser yn y Comisiwn fel y bo'n briodol. Yn gyffredinol, bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn rhai wyneb yn wyneb er mwyn gallu datblygu tîm y Bwrdd, hwyluso trafodaeth adeiladol sy’n cynnig her, a chefnogi ei gilydd, gan gynnwys y Prif Weithredwr. 27 Mar 2023 16:00 BST