Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

8 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro : Penodi Aelod Annibynnol (Cyflaf ac Ystadau) Bwrdd Iechyd Prifysgol : Caerdydd a'r Fro Caerdydd 8 Nov 2019 16:00 GMT
Penodi Is-Gadeirydd - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd bob deufis gyda gweithdai'r Bwrdd/sesiynau datblygu bob deufis mewn amrywiol leoliadau ar draws y Gogledd. Mae gan y Bwrdd Iechyd amrywiol bwyllgorau hefyd. Gall y cyfarfodydd hyn fod yn rhai misol, pob deufis neu bob chwarter. 25 Oct 2019 16:00 BST
Penodi a Aelod (Hanfodol Cymraeg) - Dewis Gyrfa (CCDG) Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru) Bydd cyfarfodydd CCDG, a gynhelir bob chwarter, yn cael eu cynnal yn bennaf mewn lleoliadau ledled Cymru a'r disgwyl yw y bydd aelodau'r Bwrdd yn ymgysylltu â'u dyletswyddau ledled Cymru. ymgysylltu â phob ardal. 3 Nov 2019 16:00 GMT
Penodiadau a Aeoldau (5) - Dewis Gyrfa (CCDG) Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw gyrfa Cymru) Bydd cyfarfodydd CCDG, a gynhelir bob chwarter, yn cael eu cynnal yn bennaf mewn lleoliadau ledled Cymru a'r disgwyl yw y bydd aelodau'r Bwrdd yn ymgysylltu â'u dyletswyddau ledled Cymru. ymgysylltu â phob ardal. 3 Nov 2019 16:00 GMT
Penodi Aelodau Bwrdd - Bwrdd Rheoleiddiol Cymru (Hanfodol Cymraeg) Bwrdd Rheoleiddiol Cymru Cynhelir busnes y Bwrdd mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, fel rheol yn swyddfeydd y Cymdeithasau Tai. 25 Oct 2019 16:00 BST
Penodi Aelodau Bwrdd - Bwrdd Rheoleiddiol Cymru Bwrdd Rheoleiddiol Cymru Cynhelir busnes y Bwrdd mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, fel rheol yn swyddfeydd y Cymdeithasau Tai. 25 Oct 2019 16:00 BST
Penodi Cadeirydd Annibynnol - Bwrdd Rheoleiddiol Cymru Bwrdd Rheoleiddiol Cymru Cynhelir busnes y Bwrdd mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru, ac yn aml yn swyddfeydd y Cymdeithasau Tai. 25 Oct 2019 16:00 BST
Aelod Annibynnol - Undebau Llafur Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd ddwywaith y mis mewn amrywiol leoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd Prifysgol. Mae gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol gyfarfodydd seminar ac amrywiol bwyllgorau hefyd, a chynhelir y cyfarfodydd naill ai bob deufis neu'n chwarterol. 15 Nov 2019 16:00 GMT