Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

14 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Is-gadeirydd a Phum Aelod Annibynnol - Iechyd a Gofal Digidol Cymru Iechyd a Gofal Digidol Cymru Efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliaid y swyddi deithio i'r brif swyddfa yng Nghaerdydd a lleoliadau eraill ledled Cymru i fynychu cyfarfodydd a chyflawni dyletswyddau eraill sy'n gysylltiedig â'r rolau. Mewn ymateb i COVID-19, cynhaliwyd cyfarfodydd hefyd drwy lwyfannau digidol. Lle mae hyn wedi bod yn effeithiol, mae hyn yn debygol o barhau. 14 Dec 2020 12:00 GMT
Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (Cymraeg yn Hanfodol) Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru Fel rheol, cynhelir y cyfarfodydd pwyllgor yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan gynhelir cyfarfodydd ledled Cymru. Oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 parhaus, mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams ar hyn o bryd. 14 Dec 2020 16:00 GMT
Aelodau - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru Fel rheol, cynhelir y cyfarfodydd pwyllgor yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan gynhelir cyfarfodydd ledled Cymru. Oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 parhaus, mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams ar hyn o bryd. 14 Dec 2020 16:00 GMT
Undeb Llafur Aelodau Annibynnol (Dymunol Cymru) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro , Woodlands House, Maes y Coed Road, Caerdydd 17 Dec 2020 23:55 GMT
Is-Gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg(Cymraeg yn hanfodol) Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Mae pencadlys y Bwrdd Iechyd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae'n darparu gwasanaethau ar draws ardal y Rhondda, Taf Elái, Merthy Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, felly. 17 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Aelodau Annibynnol y Panel Cynghori Amaethyddol (Sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol) - Panel Cynghori Amaethyddol Panel Cynghori Amaethyddol Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yn y Canolbarth 4 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Aelodau Annibynnol y Panel Cynghori Amaethyddol (Sgiliau Cymraeg yn sgiliau hanfodol) - Panel Cynghori Amaethyddol Panel Cynghori Amaethyddol Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yn y Canolbarth 4 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Cadeirydd - Panel Cynghori Amaethyddol Panel Cynghori Amaethyddol Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yn y Canolbarth 4 Dec 2020 16:00 GMT
Aelod Annibynnol - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Mae’r cyfarfodydd wedi bod yn cael eu cynnal yn rhithwir ers dechrau'r pandemig Covid-19 yn swyddfeydd y Bwrdd, Bronllys, Aberhonddu. 27 Nov 2020 16:00 GMT
Aelodau (2) - Gyrfa Cymru (Hanfodol i Gymru) Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 7 Dec 2020 16:00 GMT
Aeoldau - Gyrfa Cymru (3) Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw gyrfa Cymru) Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 7 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol, Cyllid (Hanfodol Cymraeg) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, sef Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r defnydd o gyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi'i dreialu yn ystod y cyfnod COVID-19 ac mae wedi bod yn llwyddiannus. 27 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol: Y Trydydd Sector - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r defnydd o gyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi'i dreialu yn ystod y cyfnod COVID-19 ac mae wedi bod yn llwyddiannus. 27 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd a ledled Cymru - ar hyn o bryd mae'r rhain yn cael eu cynnal drwy fideo-gynadledda 25 Nov 2020 16:00 GMT