Alla i ddim gweld fy ngwybodaeth

Weithiau ni fyddwch o bosib yn gallu gweld eich gwybodaeth. Gallai hyn fod oherwydd bod y cwci ar eich cyfrifiadur naill ai wedi'i ddifetha, wedi'i ddiffodd neu eich bod wedi logio i'r cyfrif anghywir. Defnyddiwch y cyngor isod i ddatrys y mater.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi caniatàu cwcis.

Gwnewch yn siŵr bod y porwr rydych yn ei ddefnyddio yn caniatáu cwcis.

Pynciau Cysylltiedig