Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

6 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (NED) (2 swydd) (gyda phrofiad o wyddorau bywyd neu’r diwydiant technoleg iechyd) Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, ond gallai cyfarfodydd gael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ar rai achlysuron. Cynhelir cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. 15 Oct 2020 16:00 BST
Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (NED) (gyda phrofiad o rôl glinigol / rheolaeth uwch mewn lleoliad iechyd / gofal cymdeithasol) Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, ond gallai cyfarfodydd gael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ar rai achlysuron. Cynhelir cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. 15 Oct 2020 16:00 BST
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (NED) (gyda phrofiad o gyllid, archwilio a risg) Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, ond gallai cyfarfodydd gael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ar rai achlysuron. Cynhelir cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. 15 Oct 2020 16:00 BST
Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd, Cymru Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd, Cymru Lleoliad gweithio hyblyg yn y DU 11 Oct 2020 16:00 BST
Aelod - Cymhwyster Cymru (Cymraeg yn Hanfodol) Cymhwyster Cymru Cymwysterau Cymru, Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedcernyw, Casnewydd, NP10 8AR 16 Oct 2020 16:00 BST
Aelod (4) - Cymhwyster Cymru (Cymraeg yn Ddymunol) Cymhwyster Cymru Cymwysterau Cymru, Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedcernyw, Casnewydd, NP10 8AR 16 Oct 2020 16:00 BST