Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

1 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelod Annibynnol - Addysg a Gwella Iechyd Cymru Addysg a Gwella Iechyd Cymru Mae prif swyddfa AaGIC wedi'i lleoli yn Nhŷ Dysgu, Nantgarw, CF15 7QQ. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn Nhŷ Dysgu yn bennaf. Bydd rhai cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithiol a hefyd mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru i adlewyrchu swyddogaethau cenedlaethol y sefydliad. Cydnabu AaGIC y gallai fod achosion lle mae angen gweithio o bell, a bydd yn gweithio'n rhagweithiol gydag Aelodau i ystyried ceisiadau a rhoi trefniadau ar waith fesul achos. 3 Feb 2023 16:00 GMT