Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb

Penodiadau Cyhoeddus

Mae'n ddrwg gennym, does dim swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd. Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru, byddwch yn gallu cofrestru i dderbyn e-byst pan fydd swydd newydd yn cael ei hysbysebu.

Mewngofnodwch i'ch cyfrif i greu/rheoli eich rhybuddion am swyddi. Os nad ydych wedi cofrestru eto ac yr hoffech dderbyn rhybudd am swydd drwy e-bost, gallwch greu cyfrif fel defnyddiwr newydd drwy'r ddolen 'Mewngofnodi' ar y ddewislen ar y chwith.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd yn bosib i chi greu rhybuddion am swyddi i wneud yn siwr eich bod yn clywed am y swyddi gwag diweddaraf cyn gynted ag y cânt eu hysbysebu.

 

.