Penodiadau Cyhoeddus

Opsiynau Hidlo ~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~ Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

8 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Penodi Aelod Annibynnol (y Trydyyd Sector) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Port Talbot 17 May 2019 16:00 BST
Cadeirdydd Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Yn Ysbyty Llandochau, Caerdydd y cynhelir cyfarfodydd y Grŵp fel rheol. 13 May 2019 16:00 BST
Penodi hyd at bedwar Aelod o'r Bwrdd Chwaraeon Cymru Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd mewn mannau gwahanol ar hyd a lled Cymru. 22 May 2019 16:00 BST
Aelod o'r Bwrdd (Cymraeg hanfodol) Chwaraeon Cymru Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd mewn mannau gwahanol ar hyd a lled Cymru. 22 May 2019 16:00 BST
Annibynnol (Cyfalaf ac Ystadau) Bwrdd Iechyd Addysgu Powys De Powys 3 May 2019 16:00 BST
Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Port Talbot 10 May 2019 16:00 BST
Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru Cymru Gyfan 22 May 2019 16:00 BST
Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Oni bai bod Pwyllgor Taliadau Cydnabyddiaeth y Bwrdd Iechyd yn cytuno fel arall, y man gweithio dynodedig fydd swyddfeydd corfforaethol y Bwrdd Iechyd yng Nghaerfyrddin. 26 Apr 2019 16:00 BST