Ymlaen i'r cynnwys

Penodiadau Cyhoeddus

Opsiynau Hidlo Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

10 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Penodi Aelodau - Bwrdd Cynghori’r Gweinidog ar yr Economi a Thrafnidiaeth (Cymraeg Hanfodol) Bwrdd Cynghori’r Gweinidog ar yr Economi a Thrafnidiaeth Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru a byddant yn cael eu cynnal y tu allan i Gaerdydd o dro i dro. 3 Dec 2018 16:00 GMT
Penodi Aelodau - Bwrdd Cynghori’r Gweinidog ar yr Economi a Thrafnidiaeth Bwrdd Cynghori’r Gweinidog ar yr Economi a Thrafnidiaeth Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru a byddant yn cael eu cynnal y tu allan i Gaerdydd o dro i dro. 3 Dec 2018 16:00 GMT
Penodi Cadeirydd - Bwrdd Cynghori’r Gweinidog ar yr Economi a Thrafnidiaeth Bwrdd Cynghori’r Gweinidog ar yr Economi a Thrafnidiaeth Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru a byddant yn cael eu cynnal y tu allan i Gaerdydd o dro i dro. 3 Dec 2018 16:00 GMT
Penodi 6 Aelod - Cyngor y Gweithlu Addysg Cyngor y Gweithlu Addysg Cynhelir cyfarfodydd yn ac o gwmpas Caerdydd. 27 Nov 2018 16:00 GMT
Penodi Aelod - Cyngor y Gweithlu Addysg (Cymraeg Hanfodol) Cyngor y Gweithlu Addysg Cynhelir cyfarfodydd yn ac o gwmpas Caerdydd. 27 Nov 2018 16:00 GMT
Penodi 4 Aelod - Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir y cyfarfodydd yn bennaf yn Swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru ym Mae Caerdydd ond hefyd mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. 22 Nov 2018 16:00 GMT
Penodi 2 Aelod - Cyngor Celfyddydau Cymru (Cymraeg Hanfodol) Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir y cyfarfodydd yn bennaf yn Swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru ym Mae Caerdydd ond hefyd mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. 22 Nov 2018 16:00 GMT
Penodi 2 Aelod - Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru: Cyflog ac Amodau Athrawon (Cymraeg Hanfodol) Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru: Cyflog ac Amodau Athrawon Mae'r cyfarfodydd yn debygol o gael eu cynnal yng Nghaerdydd ond hefyd yn swyddfeydd addas eraill Llywodraeth Cymru o bryd i'w gilydd. 26 Nov 2018 16:00 GMT
Penodi 5 Aelod - Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru: Cyflog ac Amodau Athrawon Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru: Cyflog ac Amodau Athrawon Mae'r cyfarfodydd yn debygol o gael eu cynnal yng Nghaerdydd ond hefyd yn swyddfeydd addas eraill Llywodraeth Cymru o bryd i'w gilydd. 26 Nov 2018 16:00 GMT
Penodi Cadeirydd - Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru: Cyflog ac Amodau Athrawon Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru: Cyflog ac Amodau Athrawon Mae'r cyfarfodydd yn debygol o gael eu cynnal yng Nghaerdydd ond hefyd yn swyddfeydd addas eraill Llywodraeth Cymru o bryd i'w gilydd. 26 Nov 2018 16:00 GMT