Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

6 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru- Penodi a Cadeirydd BWYLLGOR GWASANAETHAU IECHYD ARBENIGOL CYMRU (PGIAC) 17 Apr 2020 16:00 BST
Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru (x3) Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru Caiff cyfarfodydd y bwrdd eu cynnal mewn llefydd amrywiol yng Nghymru sy'n gyfleus i'r bwrdd. 29 Mar 2020 16:00 BST
Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru) - Penodi a Aelod (Hanfodol Cymraeg) Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru) Bydd cyfarfodydd CCDG, a gynhelir bob chwarter, yn cael eu cynnal yn bennaf mewn lleoliadau ledled Cymru a'r disgwyl yw y bydd aelodau'r Bwrdd yn ymgysylltu â'u dyletswyddau ledled Cymru. ymgysylltu â phob ardal. 30 Mar 2020 16:00 BST
Dewis Gyrfa (CCDG) - Penodiadau a Aeoldau (2) (Cymraeg yn ddymunol) Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw gyrfa Cymru) Bydd cyfarfodydd CCDG, a gynhelir bob chwarter, yn cael eu cynnal yn bennaf mewn lleoliadau ledled Cymru a'r disgwyl yw y bydd aelodau'r Bwrdd yn ymgysylltu â'u dyletswyddau ledled Cymru. ymgysylltu â phob ardal. 30 Mar 2020 16:00 BST
Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru - dau Penodi Aelod Newydd - dymunol Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru • Cynhelir cyfarfodydd y Grŵp Fframwaith yng Nghaerdydd fel arfer. Fodd bynnag, gall fod achlysuron pan fydd gofyn mynd i gyfarfodydd mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig. 3 Apr 2020 16:00 BST
Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru - Penodi Aelod Newydd - Gymraeg yn hanfoldol Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru Cynhelir cyfarfodydd y Grŵp Fframwaith yng Nghaerdydd fel arfer. Fodd bynnag, gall fod achlysuron pan fydd gofyn mynd i gyfarfodydd mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig. 3 Apr 2020 16:00 BST