Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

6 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Llywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Bydd gweithgareddau'r Llywydd yn amrywio o wythnos i wythnos. Bydd yn ymgymryd â'r rôl o bell ac o adeiladau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn ôl y gofyn. Efallai y bydd adegau pan fydd yn ofynnol i'r Llywydd deithio i gyfarfodydd a digwyddiadau 13 Oct 2021 23:55 BST
Cadeirydd - Chwaraeon Cymru Chwaraeon Cymru 13 Oct 2021 16:00 BST
Aelod - Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Caerdydd neu’n rhithwir drwy Microsoft Teams 11 Oct 2021 16:00 BST
Cadeirydd - Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Caerdydd neu’n rhithwir drwy Microsoft Teams 11 Oct 2021 16:00 BST
Cadeirydd - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Cynhelir cyfarfodydd drwy ddull rhithwir a ledled Cymru 11 Oct 2021 16:00 BST
Cadeirydd - Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG) yn gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru Mae cyfarfodydd CCDG, a gynhelir bob chwarter, yn cael eu cynnal yn rhithiol ar hyn o bryd. Pan fydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn gallu ailddechrau, cynhelir cyfarfodydd mewn lleoliadau ledled Cymru a'r disgwyl yw y bydd aelodau'r Bwrdd yn ymgysylltu â'u dyletswyddau ar sail Cymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau am aelodau sy'n dymuno parhau i gyfrannu o bell. 20 Sep 2021 16:00 BST