Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

2 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe : Penodi Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Port Talbot 13 Dec 2019 16:00 GMT
Aelod Annibynnol - Undebau Llafur Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd ddwywaith y mis mewn amrywiol leoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd Prifysgol. Mae gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol gyfarfodydd seminar ac amrywiol bwyllgorau hefyd, a chynhelir y cyfarfodydd naill ai bob deufis neu'n chwarterol. 15 Nov 2019 16:00 GMT