Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

3 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelodau (6) - Cyfoeth Naturiol Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Gellir lleoli'r swydd mewn unrhyw le yng Nghymru 19 Jun 2022 16:00 BST
Comisiynydd y Gymraeg Comisiynydd y Gymraeg Hyblyg. Er gwybodaeth, ar hyn o bryd, mae mwyafrif y staff y Comisiynydd yn gweithio yn swyddfeydd Caerdydd a Chaernarfon 17 Jun 2022 16:00 BST
Cadeirydd - Awdurdod Cyllid Cymru Awdurdod Cyllid Cymru Rydym yn sefydliad gwaith hybrid, yn gweithio rhwng ein cartrefi a’n prif swyddfeydd yn Ne Ddwyrain Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am swyddfa barhaol newydd yn yr ardal honno. Disgwyliwn gynnal cyfarfodydd Bwrdd yn bersonol, fel arfer yng Nghaerdydd neu'r cyffiniau. Bydd cyfarfodydd a galwadau eraill yn gymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein, gyda’r rhan fwyaf o’n gwaith ar-lein ar hyn o bryd. Gallwn ddarparu offer TG. 5 Jun 2022 16:00 BST