Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

15 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aeoldau - Gyrfa Cymru (3) (Dymunol i Gymru) Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw gyrfa Cymru) Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 7 Dec 2020 16:00 GMT
Aelodau (2) - Gyrfa Cymru (Hanfodol i Gymru) Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 7 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol, Cyllid (Hanfodol Cymraeg) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, sef Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r defnydd o gyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi'i dreialu yn ystod y cyfnod COVID-19 ac mae wedi bod yn llwyddiannus. 27 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol: Y Trydydd Sector - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd yn Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB, ac mewn lleoliadau ar draws ardal ddaearyddol y Bwrdd Iechyd, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'r defnydd o gyfarfodydd o bell, gan ddefnyddio systemau digidol, wedi'i dreialu yn ystod y cyfnod COVID-19 ac mae wedi bod yn llwyddiannus. 27 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd a ledled Cymru - ar hyn o bryd mae'r rhain yn cael eu cynnal drwy fideo-gynadledda 25 Nov 2020 16:00 GMT
Aelodau - Cyngor Celfyddydau Cymru (Cymraeg yn Hanfodol) Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol rhwng y tymor byr a’r tymor canolig 23 Nov 2020 16:00 GMT
Aelodau - Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol rhwng y tymor byr a’r tymor canolig 23 Nov 2020 16:00 GMT
Cadeirydd Pwyllgor Cyllido Cymru - Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Llundain/Cymru 1 Nov 2020 23:00 GMT
Comisiynwyr - Gwybodaeth i Ymgeiswyr Gwybodaeth i Ymgeiswyr Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn debygol o gael eu cynnal yng Nghaerdydd yn bennaf, ond hefyd mewn lleoliadau ledled Cymru ac ar-lein drwy gynadleddau fideo. Efallai yr hoffech hefyd fynd i ddigwyddiadau’r Comisiwn a gynhelir drwy gydol y flwyddyn mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. 9 Nov 2020 16:00 GMT
Ymddiriedolwyr - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Gellir mynychu cyfarfodydd yn bersonol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu'n ddigidol 2 Nov 2020 16:00 GMT
Aelod o Gymru - Awdurdod MeinWeoedd Dynol Awdurdod Meinweoedd Dynol Llundain 16 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol TGCh - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cynhelir cyfarfodydd ym mhencadlys y Bwrdd Iechyd yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gallent gael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd neu drwy ddulliau digodol o gynnal cyfarfodydd 6 Nov 2020 16:00 GMT
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Penodi Aelod Annibynnol (Cyllid) Y Gymraeg yn ddymunol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Mae pencadlys y Bwrdd Iechyd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae'n darparu gwasanaethau ar draws ardal y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, felly. 6 Nov 2020 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol Cyllid - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Cynhelir cyfarfodydd ym mhencadlys y Bwrdd Iechyd yn Ysbyty Sant Cadog, Caerllion, ond gallent gael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd neu drwy ddulliau digodol o gynnal cyfarfodydd. 6 Nov 2020 16:00 GMT
Llywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Bydd gweithgareddau'r Llywydd yn amrywio o wythnos i wythnos. Fel arfer, byddai'n ofynnol iddo/iddi weithio o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn rheolaidd, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd y Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor. Yn ogystal, byddai elfen o deithio rheolaidd yn gysylltiedig â chyfarfodydd â rhanddeiliaid a mynychu digwyddiadau. Fodd bynnag, o ystyried y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae'r rhan fwyaf o gyfarfodydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal yn rhithwir, ac efallai y bydd llai o ymgysylltu wyneb yn wyneb yn ystod misoedd cyntaf y penodiad. 2 Nov 2020 16:00 GMT