Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

12 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Ymddiriedolwyr - Amgueddfa Cymru Amgueddfa Cymru Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 4 gwaith y flwyddyn, gyda'r rhan fwyaf o'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y De. Ers pandemig Covid-19, cynhelir rhithgyfarfodydd ond gobeithir ailddechrau cynnal cyfarfodydd personol yn 2021. Bydd y rhan fwyaf o weithgareddau'r Ymddiriedolwyr yn ardal Caerdydd fel arfer, ac fel sefydliad cenedlaethol, rydym yn ymweld yn rheolaidd â’n hamgueddfeydd eraill a’n partneriaid ledled Cymru. 8 Jan 2021 16:00 GMT
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Penodi Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Tŷ Woodlands, Ffordd Maes y Coed, Caerdydd 8 Jan 2021 16:00 GMT
Is-gadeirydd a Phum Aelod Annibynnol - Iechyd a Gofal Digidol Cymru Iechyd a Gofal Digidol Cymru Efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliaid y swyddi deithio i'r brif swyddfa yng Nghaerdydd a lleoliadau eraill ledled Cymru i fynychu cyfarfodydd a chyflawni dyletswyddau eraill sy'n gysylltiedig â'r rolau. Mewn ymateb i COVID-19, cynhaliwyd cyfarfodydd hefyd drwy lwyfannau digidol. Lle mae hyn wedi bod yn effeithiol, mae hyn yn debygol o barhau. 14 Dec 2020 12:00 GMT
Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (Cymraeg yn Hanfodol) Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru Fel rheol, cynhelir y cyfarfodydd pwyllgor yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan gynhelir cyfarfodydd ledled Cymru. Oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 parhaus, mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams ar hyn o bryd. 14 Dec 2020 16:00 GMT
Aelodau - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru Fel rheol, cynhelir y cyfarfodydd pwyllgor yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan gynhelir cyfarfodydd ledled Cymru. Oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 parhaus, mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams ar hyn o bryd. 14 Dec 2020 16:00 GMT
Undeb Llafur Aelodau Annibynnol (Dymunol Cymru) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro , Woodlands House, Maes y Coed Road, Caerdydd 17 Dec 2020 23:55 GMT
Is-Gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg(Cymraeg yn hanfodol) Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Mae pencadlys y Bwrdd Iechyd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae'n darparu gwasanaethau ar draws ardal y Rhondda, Taf Elái, Merthy Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, felly. 17 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Aelodau Annibynnol y Panel Cynghori Amaethyddol (Sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol) - Panel Cynghori Amaethyddol Panel Cynghori Amaethyddol Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yn y Canolbarth 4 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Aelodau Annibynnol y Panel Cynghori Amaethyddol (Sgiliau Cymraeg yn sgiliau hanfodol) - Panel Cynghori Amaethyddol Panel Cynghori Amaethyddol Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yn y Canolbarth 4 Dec 2020 16:00 GMT
Penodi Cadeirydd - Panel Cynghori Amaethyddol Panel Cynghori Amaethyddol Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yn y Canolbarth 4 Dec 2020 16:00 GMT
Aelodau (2) - Gyrfa Cymru (Hanfodol i Gymru) Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 7 Dec 2020 16:00 GMT
Aeoldau - Gyrfa Cymru (3) Dewis Gyrfa (CCDG) (yn gweithredu o dan enw gyrfa Cymru) Fel arfer, caiff cyfarfodydd CCDG eu cynnal mewn lleoliadau ym mhob rhan o Gymru, ac fe'u cynhelir bob chwarter. Disgwylir i aelodau'r bwrdd ymgymryd â'u dyletswyddau drwy Gymru gyfan. Fel rhan o addasiad rhesymol, rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan aelodau sydd am gyfrannu o bell. 7 Dec 2020 16:00 GMT