Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

2 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Cadeirydd - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn swyddfeydd CCAUC ym Medwas, Caerffili, er y byddant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ledled Cymru o bryd i'w gilydd. 21 Feb 2020 16:00 GMT
Amgueddfa Cymru - Ymddiriedolwr (x2) Amgueddfa Cymru Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’r Pwyllgor Rheoli Perfformiad 8 gwaith y flwyddyn. Cynhelir cyfarfod y Bwrdd, cyfarfodydd Pwyllgor a digwyddiadau ar draws Cymru. 6 Mar 2020 16:00 GMT