Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

4 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Cadeirydd - Iechyd a Gofal Digidol Cymru Iechyd a Gofal Digidol Cymru Efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliaid y swyddi deithio i'r brif swyddfa yng Nghaerdydd a lleoliadau eraill ledled Cymru i fynychu cyfarfodydd a chyflawni dyletswyddau eraill sy'n gysylltiedig â'r rôl. Mewn ymateb i COVID-19, cynhaliwyd cyfarfodydd hefyd drwy lwyfannau digidol. Lle mae hyn wedi bod yn effeithiol, mae hyn yn debygol o barhau. 30 Jun 2021 16:00 BST
Cadeirydd - Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan Yn Ysbyty Llandochau, Caerdydd y cynhelir cyfarfodydd y Grŵp fel rheol. Yn yr amgylchedd presennol, mae cyfarfodydd wedi’u cynnal yn rhithiol drwy Microsoft Teams. 12 Jul 2021 16:00 BST
Comisiynydd Plant Cymru Comisiynydd Plant Cymru Bydd swyddfa'r Comisiynydd Plant yn adleoli i Bort Talbot yn 2021. Hon fydd y swyddfa barhaol. Mae angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl, er bod teithio a gweithio o'r swyddfa yn destun hyblygrwydd mewn ymateb i'r pandemig. 28 Jun 2021 16:00 BST
Penodi Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Pencadlys Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, 3 Tŷ Ynysmeurig, Parc Navigation , Abercynon, CF45 4SN 28 Jun 2021 10:00 BST