Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb

Penodiadau Cyhoeddus

Mae'n ddrwg gennym, does dim swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd. Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru, byddwch yn gallu cofrestru i dderbyn e-byst pan fydd swydd newydd yn cael ei hysbysebu.

Wrth chwilio neu wneud cais am swydd gyda Llywodraeth Cymru ar ôl 28 Mehefin, cewch eich cyfeirio at ein system newydd. Os hoffech gadw copi o unrhyw geisiadau cyfredol neu flaenorol ar y system hon, cofiwch wneud copi cyn 21 Awst 2023 gan na fyddant ar gael ar ôl y dyddiad hwn.

Noder: Bydd swyddi gwag yn yr Uwch Wasanaeth Sifil ar gael o hyd ar y system hon am gyfnod byr.

Mewngofnodwch i'ch cyfrif i greu/rheoli eich rhybuddion am swyddi. Os nad ydych wedi cofrestru eto ac yr hoffech dderbyn rhybudd am swydd drwy e-bost, gallwch greu cyfrif fel defnyddiwr newydd drwy'r ddolen 'Mewngofnodi' ar y ddewislen ar y chwith.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd yn bosib i chi greu rhybuddion am swyddi i wneud yn siwr eich bod yn clywed am y swyddi gwag diweddaraf cyn gynted ag y cânt eu hysbysebu.

 

.