Polisi cwcis yn unol â chyfraith yr UE

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i ddweud y gwahaniaeth rhyngddo chi a defnyddwyr eraill y wefan fel rhan o system ddiogelwch y safle hwn. Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw cwci fyddwn ni'n ei rhoi ar eich cyfrifiadur.

Bydd unrhyw gwci y byddwn yn ei osod yn cynnwys gwybodaeth unigryw ar hap fydd yn dod i ben pan fyddwch yn cau y porwr. Nid yw'r cwci yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol neu sensitif.

Dim ond pan fydd yn anfon ceisiadau am dudalennau newydd ar y we i'n gweinydd fydd yr wybodaeth yn y cwci yn cael ei defnyddio gan y porwr - ni fydd y porwr yn caniatáu i'r cwci gael ei ddefnyddio at ddibenion eraill. Bydd yr wybodaeth yn y cwci yn cael ei gwarchod drwy amgryptio cryf pryd bynnag fydd y cynnwys yn cael ei anfon atom.

Bydd yn rhaid defnyddio'r cwcis hyn fel bod ein gwefan yn gweithio yn iawn ac yn ddiogel.

Gallai'r cwcis y byddwn yn eu gosod gynnwys:

  • request_token: Gallai hyn gael ei osod ar gyfer defnyddwyr sy'n ymweld * parth wcn.co.uk.
  • WCN_status: Gallai hyn gael ei osod ar gyfer defnyddwyr sy'n ymweld * parth wcn.co.uk.
  • wcn_session: Gallai hyn gael ei osod ar gyfer defnyddwyr sy'n ymweld * parth tal.net.