Pam bod fy manylion mewngofnodi yn anghywir?

Cofiwch bod enwau defnyddiwr a chyfrineiriau mewngofnodi yn cofio llythrennau BAcH a mAWr. Edrychwch i weld a ydych wedi rhoi y manylion mewngofnodi cywir.

Pam bod fy manylion mewngofnodi yn anghywir?

Mae enwau defnyddiwr a chyfrineiriau yn adnabod llythrennau BAcH a mAWr. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi eich manylion mewngofnodi cywir.

Os ydych yn dal i fethu logio i mewn defnyddiwch y ddolen 'Ailosod Cyfrinair' ar yr ochr chwith.

Os ydych yn dal i fethu â mewngofnodi oherwydd bod y manylion yn anghywir, anfonwch e-bost at cymorth technegol. Gadewch inni wybod beth yw'r broblem, a chopïo a gludo y neges am y gwall i'r ffurflen gan roi eich enw llawn a'ch enw defnyddiwr.

Pynciau Cysylltiedig