Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

6 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
BWRDD CYNGHOROL DATBLYGU DIWYDIANNOL CYMRU (WIDAB) - Penodi 2 Aelod BWRDD CYNGHOROL DATBLYGU DIWYDIANNOL CYMRU (WIDAB) Cynhelir cyfarfodydd yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghymru, mewn rhai amgylchiadau cynhelir y cyfarfodydd yn rhithwir. 12 Dec 2022 23:55 GMT
Penodi Aelod Annibynnol – Cyfreithiol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Baglan, Port Talbot 14 Dec 2022 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Baglan, Port Talbot 14 Dec 2022 16:00 GMT
Aelodau'r - Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol yn y tymor byr i'r tymor canolig. 12 Dec 2022 16:00 GMT
Aelodau'r Cyngor (Cymraeg yn Hanfodol) - Cyngor Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol yn y tymor byr i'r tymor canolig. 12 Dec 2022 16:00 GMT
Cadeirydd - Cyngor y Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol yn y tymor byr i'r tymor canolig. 12 Dec 2022 16:00 GMT