Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

7 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Is-Lywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Mae’n bosibl yBydd adegau pan fydd yn ofynnol i’r Is-lywydd deithio i gyfarfodydd a digwyddiadau. 20 Oct 2021 18:00 BST
Llywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Llyfrgell Genedlaethol Cymru Bydd gweithgareddau'r Llywydd yn amrywio o wythnos i wythnos. Bydd yn ymgymryd â'r rôl o bell ac o adeiladau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn ôl y gofyn. Efallai y bydd adegau pan fydd yn ofynnol i'r Llywydd deithio i gyfarfodydd a digwyddiadau 13 Oct 2021 23:55 BST
Cadeirydd - Chwaraeon Cymru Chwaraeon Cymru 13 Oct 2021 16:00 BST
Aelod - Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Caerdydd neu’n rhithwir drwy Microsoft Teams 11 Oct 2021 16:00 BST
Cadeirydd - Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru Caerdydd neu’n rhithwir drwy Microsoft Teams 11 Oct 2021 16:00 BST
Cadeirydd - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Cynhelir cyfarfodydd drwy ddull rhithwir a ledled Cymru 11 Oct 2021 16:00 BST
Aelodau - Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (leoliadau amrywiol) Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (leoliadau amrywiol) Mae 7 Cyngor Iechyd Cymuned lleol ledled Cymru. Gweler Atodiad D y pecyn ymgeiswyr am fanylion 1 Oct 2021 16:00 BST