Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

11 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
3 x Aelodau Anweithredol - S4C (Sianel Pedwar Cymru) S4C (Sianel Pedwar Cymru) Ar hyn o bryd mae Bwrdd S4C yn cyfarfod bob mis, fel arfer ym mhencadlys S4C yng Nghaerfyrddin, ond mae hefyd yn cyfarfod mewn lleoliadau eraill yn ystod y flwyddyn ac yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ledled Cymru. 23 Oct 2020 17:00 BST
Penodi Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd bob deufis fel arfer mewn gwahanol leoliadau ar draws y Bwrdd Iechyd, ond oherwydd COVID 19 mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rhithwir ar hyn o bryd. Mae gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol amrywiol bwyllgorau hefyd, a chynhelir y cyfarfodydd naill ai bob deufis neu'n chwarterol. 30 Oct 2020 16:00 GMT
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Penodi Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Tŷ Woodlands, Ffordd Maes y Coed, Caerdydd 30 Oct 2020 16:00 GMT
Cadeirydd - Hybu Cig Cymru (HCC) Hybu Cig Cymru (HCC) Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd fel arfer yn Aberystwyth gyda chyfarfodydd â’r diwydiant, sesiynau briffio, digwyddiadau a sioeau’n cael eu cynnal ledled Cymru, y DU a’r byd. Yn ystod pandemig Covid-19, rhith-gyfarfodydd a gynhelir. Caiff cyfarfodydd yn y dyfodol eu cynnal yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru. 21 Oct 2020 16:00 BST
Penodi Is-Gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Oni chytunir fel arall gan Bwyllgor Cydnabyddiaeth y Bwrdd Iechyd, Pencadlys y Bwrdd Iechyd ym Mhort Talbot fydd y man gwaith dynodedig, er y byddai disgwyl i ddeiliad y swydd geisio bod yn weladwy ar draws y sefydliad 23 Oct 2020 16:00 BST
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (NED) (2 swydd) (gyda phrofiad o wyddorau bywyd neu’r diwydiant technoleg iechyd) Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, ond gallai cyfarfodydd gael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ar rai achlysuron. Cynhelir cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. 15 Oct 2020 16:00 BST
Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (NED) (gyda phrofiad o rôl glinigol / rheolaeth uwch mewn lleoliad iechyd / gofal cymdeithasol) Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, ond gallai cyfarfodydd gael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ar rai achlysuron. Cynhelir cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. 15 Oct 2020 16:00 BST
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (NED) (gyda phrofiad o gyllid, archwilio a risg) Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf Cynhelir cyfarfodydd yng Nghaerdydd yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd, 3 Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd, ond gallai cyfarfodydd gael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ar rai achlysuron. Cynhelir cyfarfodydd o bell ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. 15 Oct 2020 16:00 BST
Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd, Cymru Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd, Cymru Lleoliad gweithio hyblyg yn y DU 11 Oct 2020 16:00 BST
Aelod - Cymhwyster Cymru (Cymraeg yn Hanfodol) Cymhwyster Cymru Cymwysterau Cymru, Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedcernyw, Casnewydd, NP10 8AR 16 Oct 2020 16:00 BST
Aelod (4) - Cymhwyster Cymru (Cymraeg yn Ddymunol) Cymhwyster Cymru Cymwysterau Cymru, Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedcernyw, Casnewydd, NP10 8AR 16 Oct 2020 16:00 BST