Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

5 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol ar gyfer iechyd y cyhoedd yng Nghymru 13 Feb 2020 16:00 GMT
Aelod Bwrdd ar gyfer Cymru a Chadeirydd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd o amgylch Lloegr, ond o leiaf unwaith y flwyddyn cynhelir cyfarfod yng Nghymru neu yng Ngogledd Iwerddon. Cynhelir y rhan fwyaf o gyfarfodydd WFAC yn swyddfa’r ASB yng Nghaerdydd. Weithiau cynhelir cyfarfodydd Pwyllgor mewn mannau eraill yng Nghymru. 13 Feb 2020 12:00 GMT
Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgol) - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Ledled Cymru 13 Feb 2020 16:00 GMT
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeduus Cymru Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (Iechyd y Cyhoedd) Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru ledled Cymru 13 Feb 2020 16:00 GMT
Aelod Annibynnol Cymuned O Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Cynhelir cyfarfodydd Bwrdd/Gweithdy/Datblygu yn fisol fel arfer mewn amrywiol leoliadau ar draws y Bwrdd Iechyd. 14 Feb 2020 16:00 GMT