Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

7 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelodau - Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (leoliadau amrywiol) Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (leoliadau amrywiol) Mae 7 Cyngor Iechyd Cymuned lleol ledled Cymru. Gweler Atodiad D y pecyn ymgeiswyr am fanylion 9 Sep 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Baglan, Port Talbot 10 Aug 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru. Treialwyd y defnydd o gyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus yn ystod pandemig Covid-19, ac rydym yn cynnig cael dull cyfunol o gynnal cyfarfodydd. 6 Aug 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol (Cymuned) - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru. Treialwyd y defnydd o gyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus yn ystod pandemig Covid-19, ac rydym yn cynnig cael dull cyfunol o gynnal cyfarfodydd. 6 Aug 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol (Cyllid) - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru. Treialwyd y defnydd o gyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus yn ystod pandemig Covid-19, ac rydym yn cynnig cael dull cyfunol o gynnal cyfarfodydd. 6 Aug 2021 16:00 BST
Penodi Aelod Annibynnol (Cyffredinol / Busnes Corfforaethol) Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Mae pencadlys y Bwrdd Iechyd yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, ond mae'n darparu gwasanaethau ar draws y Rhondda, Taf Elái, Merthyr Cynon a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, felly. 3 Aug 2021 16:00 BST
Aelodau Anweithredol (3) - Awdurdod Cyllid Cymru Awdurdod Cyllid Cymru Caiff cyfarfodydd Bwrdd a sesiynau briffio eu cynnal, at ei gilydd, ym mhrif swyddfa'r Awdurdod yn Ne-ddwyrain Cymru, a bydd angen teithio i leoliadau cyfagos eraill ar brydiau. Gallwn gynnig cymorth i fynychu cyfarfodydd yn rhithiol, a chymhwyso ymrwymiadau presennol lle y bo'n bosibl. Fodd bynnag, dylech fod yn barod i deithio i bencadlys yr Awdurdod ar gyfer y rhan fwyaf o'r cyfarfodydd. 1 Aug 2021 16:00 BST