Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

5 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
~~OPPORTUNITY_TITLE_77A409CF-85BC-4EBF-8A2E-C87E71E103EB~~ Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd unwaith y mis mewn amrywiol leoliadau. 13 Sep 2019 16:00 BST
Comisynydd Traffig Cymru Adran Drafnidiaeth Caerdydd neu Gaernarfon 27 Aug 2019 16:00 BST
Cyfarwyddwr Anweithredol / Aelod Annibynnol (Ystadau a Chynllunio) Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre bencadlys ym Mharc Nantgarw yng Nghaerdydd. Mae'r Ymddiriedolaeth yn darparu gwasanaethau canser a gwaed arbenigol trwy Ganolfan Ganser Felindre (dolen allanol) a Gwasanaeth Gwaed Cymru (dolen allanol ). Bydd yn ofynnol felly i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, er y caiff nifer sylweddol o ddigwyddiadau eraill a digwyddiadau sy'n ymwneud â'r Bwrdd eu cynnal yn eu prif safleoedd yn Nantgarw, Caerdydd a Thonysguboriau. Mae'n bosibl y bydd angen aros dros nos o bryd i'w gilydd. 23 Aug 2019 16:00 BST
Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol / Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre bencadlys ym Mharc Nantgarw yng Nghaerdydd. Mae'r Ymddiriedolaeth yn darparu gwasanaethau canser a gwaed arbenigol i bobl o bob rhan o Gymru trwy Ganolfan Ganser Felindre (dolen allanol) a Gwasanaeth Gwaed Cymru (dolen allanol ). Bydd yn ofynnol felly i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio, er y caiff nifer sylweddol o gyfarfodydd eraill a digwyddiadau sy'n ymwneud â'r Bwrdd eu cynnal yn eu prif safleoedd yn Nantgarw, Caerdydd a Thonysguboriau. Mae'n bosibl y bydd angen aros dros nos o bryd i'w gilydd. 23 Aug 2019 16:00 BST
Aelod (2) - Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg Bydd cyfarfodydd y Panel yn cael eu cynnal yn un o swyddfeydd y Comisiynydd (Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, neu Rhuthun). Mae’n bosib y gellid ymuno â’r cyfarfodydd trwy fideo gynhadledd. 2 Sep 2019 16:00 BST