Mae fy ngwybodaeth wedi diflannu

Weithiau mae'n ymddangos bod yr wybodaeth sydd wedi'i rhoi yn diflannu. Defnyddiwch yr wybodaeth isod i ddatrys eich problem.

Yr wybodaeth sydd wed'i rhoi wedi diflannu.

Ar waelod pob tudalen o'r ffurflen gais, mae botwm 'Parhau'. Mae'n rhaid i chi bwyso'r botwm 'Parhau' un waith er mwyn arbed yr wybodaeth.

Wnaethoch chi ddefnyddio'r botwm 'Parhau' neu'r dolenni ar y traciwr sy'n dangos faint rydych wedi'i wneud? Efallai bod hyn yn amlwg, ond mae rhai ymgesiwyr yn logio allan, mae'r amser ar gyfer y ffurflen gais yn dod i ben, neu yn cau eu porwr. Os ydych yn gwneud hyn heb glicio 'Parhau' ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei harbed.

Pynciau Cysylltiedig