Beth yw fy enw defnyddiwr?

Os ydych eisoes wedi cofrestu gyda ffurflen gais arall, bydd gennych gyfrif yn barod.

Beth yw fy enw defnyddiwr?

Fel arfer, eich enw defnyddiwr fydd y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru.

Efallai eich bod wedi golygu eich e-bost proffil yn y ffurflen gais, ond eich enw defnyddiwr fydd y cyfeiriad e-bost y gwnaethoch gofrestru ag ef yn y dechrau.

Pynciau Cysylltiedig