Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

6 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Tri Aelod - Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru Yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Rhithiol ar hyn o bryd drwy MS Teams neu unrhyw le yng Nghymru 22 Dec 2021 16:00 GMT
Penodi Aelod Annibynnol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Baglan, Port Talbot 20 Dec 2021 16:00 GMT
Penodi Cyfarwyddwyr Anweithredol (2 swydd) - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Cymru 7 Dec 2021 16:00 GMT
Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol) Iechyd Cyhoeddus Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru Lleoliadau amrywiol 3 Dec 2021 23:55 GMT
Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol (y Trydydd Sector) Iechyd Cyhoeddus Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru Lleoliadau amrywiol 3 Dec 2021 23:55 GMT
Penodi Aelod - Bwrdd Cynghori Gweinidogol (BCG) Bwrdd Cynghori Gweinidogol Yn rhithwir drwy Teams 29 Nov 2021 16:00 GMT