Sut i ddileu eich cache yn Internet Explorer

Internet Explorer 6.0
I ddod dros y broblem hon ewch i:

 • Tools ar y bar offer ar y top.
 • Internet Options.




Cliciwch ar y General Tab.



 • Cliciwch ar Settings o dan yr adran 'Temporary internet files'.
 • Mae pedwar opsiwn ar ben y blwch.
 • Gwnewch yn siŵr bod hyn wedi'i osod ar 'automatically'.





Cliciwch ok.


Internet Explorer 5.0

I ddod dros y broblem hon:
 • Ewch i Tools.
 • Dewiswch Internet Options.




Yn y ffenestr Internet Options, ar y General tab, yn y rhan Temporary Internet Files, cliciwch Delete Files.



Cliciwch OK i 'Delete all files in the temporary folders box'.



 • Cliciwch y botwm Settings nesaf at Delete Files.
 • Ewch i'r opsiwn Check for newer versions of stored pages a dewis yr opsiwn 'Automatically'.




Yn yr adran Ffolder Ffeiliau Dros Dro, rhowch yr Amount of disk space to use yn 100 MB neu lai.

 • Cliciwch OK i gau y sgrîn Settings.
 • Cliciwch OK ar y ffenestr Internet Options.