Nid yw'r data yn diweddaru

Os nad yw'r wybodaeth a roddwyd gennych yn ymddangos ar y sgrîn, mae'n bosib bod eich cyfrifiadur wedi storio fersiwn hŷn o'r dudalen.

Nid yw y data sydd gennyf yn diweddaru

Mae'r cyfrifiadur yn storio'r wybodaeth o'ch ymweliad diwethaf i dudalen benodol ar y we mewn ffeiliau dros dro ar y rhyngrwyd. Mae hyn yn digwydd er mwyn lleihau'r amser y mae'n ei gymeryd i'ch cyfrifiadur gasglu gwybodaeth o'r Rhyngrwyd.

Pynciau Cysylltiedig