Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

1 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Penodi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd a Chwe Aelod Anweithredol Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ni chytunwyd ar leoliad CLlD hyd yma. Mae’n bosibl y bydd gofyn i ddeiliaid y swyddi deithio i leoliadau ledled Cymru er mwyn mynd i gyfarfodydd a chyflawni dyletswyddau eraill sy'n gysylltiedig â'r rolau. Os bydd hynny’n effeithiol, cynhelir rhai cyfarfodydd drwy lwyfannau digidol. 1 Feb 2022 16:00 GMT