Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

10 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelodau (x2) - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (Hanfodol Cymraeg) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn swyddfeydd CCAUC ym Medwas, Caerffili, er y byddant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ledled Cymru o bryd i'w gilydd. 10 Jan 2020 16:00 GMT
Aelodau(x2) - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (Ddymunol Cymraeg) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn swyddfeydd CCAUC ym Medwas, Caerffili, er y byddant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ledled Cymru o bryd i'w gilydd. 10 Jan 2020 16:00 GMT
Cadeirydd - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn swyddfeydd CCAUC ym Medwas, Caerffili, er y byddant yn cael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ledled Cymru o bryd i'w gilydd. 10 Jan 2020 16:00 GMT
1 x Penodi Aelod (Hanfodol Cymraeg) - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yr Awdurdod ym mhrif swyddfeydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Aberhonddu, ond o bryd i’w gilydd fe’u cynhelir mewn lleoliadau eraill yn y Parc. 2 Jan 2020 16:00 GMT
1 x Penodi Aelod (Cymraeg Dymunol) - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Fel arfer cynhelir cyfarfodydd yr Awdurdod ym mhrif swyddfeydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Aberhonddu, ond o bryd i’w gilydd fe’u cynhelir mewn lleoliadau eraill yn y Parc. 2 Jan 2020 16:00 GMT
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Penodi Aelod (Cymraeg yn Ddymunol Iawn) Awdurdod Parc Cenedlaethol Eyri Penrhyndeudraeth, Gwynedd 2 Jan 2020 16:00 GMT
Comisiynwyr - Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd yn Aberystwyth, ond mae'n bosibl y byddant yn cael eu cynnal mewn rhannau eraill o Gymru o bryd i'w gilydd. 17 Jan 2020 16:00 GMT
Aelod Bwrdd (Hanfodol Cymraeg x1) - Bwrdd Hybu Cig Cymru (HCC) Bwrdd Hybu Cig Cymru (HCC) Fel arfer mae cyfarfodydd y Bwrdd y cael eu cynnal yn Aberystwyth, ac mae cyfarfodydd gyda, sesiynau briffio, digwyddiadau a sioeau'r diwydiant yn cael eu cynnal ledled Cymru, y DU ac o bosib ledled y byd. 5 Jan 2020 23:55 GMT
Aelodau'r Bwrdd (x3) - Bwrdd Hybu Cig Cymru (HCC) Bwrdd Hybu Cig Cymru (HCC) Fel arfer mae cyfarfodydd y Bwrdd y cael eu cynnal yn Aberystwyth, ac mae cyfarfodydd gyda, sesiynau briffio, digwyddiadau a sioeau'r diwydiant yn cael eu cynnal ledled Cymru, y DU ac o bosib ledled y byd. 5 Jan 2020 16:00 GMT
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe : Penodi Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Port Talbot 13 Dec 2019 16:00 GMT