Sut i ddileu eich cache yn Internet Explorer

Internet Explorer 6.0
I ddod dros y broblem hon ewch i:

 • Tools ar y bar offer ar y top.
 • Internet Options.
Cliciwch ar y General Tab. • Cliciwch ar Settings o dan yr adran 'Temporary internet files'.
 • Mae pedwar opsiwn ar ben y blwch.
 • Gwnewch yn siŵr bod hyn wedi'i osod ar 'automatically'.

Cliciwch ok.


Internet Explorer 5.0

I ddod dros y broblem hon:
 • Ewch i Tools.
 • Dewiswch Internet Options.
Yn y ffenestr Internet Options, ar y General tab, yn y rhan Temporary Internet Files, cliciwch Delete Files.Cliciwch OK i 'Delete all files in the temporary folders box'. • Cliciwch y botwm Settings nesaf at Delete Files.
 • Ewch i'r opsiwn Check for newer versions of stored pages a dewis yr opsiwn 'Automatically'.
Yn yr adran Ffolder Ffeiliau Dros Dro, rhowch yr Amount of disk space to use yn 100 MB neu lai.

 • Cliciwch OK i gau y sgrîn Settings.
 • Cliciwch OK ar y ffenestr Internet Options.