Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

4 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Penodi Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 8 Feb 2021 16:00 GMT
PENODI AELOD CYMREIG I’R AWDURDOD MEINWEOEDD DYNOL Awdurdod Meinweoedd Dynol Llundain 1 Feb 2021 16:00 GMT
Cyngor Partneriaeth y Gymraeg Penodi Aelodau (hyd at 2) Cyngor Partneriaeth y Gymraeg O ganlyniad i COVID-19, caiff cyfarfodydd eu cynnal dros Microsoft Teams ar hyn o bryd. Yn y dyfodol, mae’n debygol y bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal eto, a hynny ym Mae Caerdydd gan amlaf ond gallant fod mewn lleoliadau eraill hefyd ledled y wlad. 1 Feb 2021 16:00 GMT
Cyngor Partneriaeth y Gymraeg Penodi Aelodau (hyd at 4) Cyngor Partneriaeth y Gymraeg O ganlyniad i COVID-19, caiff cyfarfodydd eu cynnal dros Microsoft Teams ar hyn o bryd. Yn y dyfodol, mae’n debygol y bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal eto, a hynny ym Mae Caerdydd gan amlaf ond gallant fod mewn lleoliadau eraill hefyd ledled y wlad. 1 Feb 2021 16:00 GMT