Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

5 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelodau - Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (leoliadau amrywiol) Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (leoliadau amrywiol) Mae 7 Cyngor Iechyd Cymuned lleol ledled Cymru. Gweler Atodiad D y pecyn ymgeiswyr am fanylion 9 Sep 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Baglan, Port Talbot 10 Aug 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru. Treialwyd y defnydd o gyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus yn ystod pandemig Covid-19, ac rydym yn cynnig cael dull cyfunol o gynnal cyfarfodydd. 6 Aug 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol (Cymuned) - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru. Treialwyd y defnydd o gyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus yn ystod pandemig Covid-19, ac rydym yn cynnig cael dull cyfunol o gynnal cyfarfodydd. 6 Aug 2021 16:00 BST
Aelod Annibynnol (Cyllid) - Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru. Treialwyd y defnydd o gyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus yn ystod pandemig Covid-19, ac rydym yn cynnig cael dull cyfunol o gynnal cyfarfodydd. 6 Aug 2021 16:00 BST