Penodiadau Cyhoeddus

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Meysydd Diddordeb
  •  
  •  

Penodiadau Cyhoeddus

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

5 canlyniad yn cyfateb!

Enw'r penodiad Enw'r corff Lleoliad Dyddiad Cau
Aelod Annibynnol - Undebau Llafur Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd ddwywaith y mis mewn amrywiol leoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd Prifysgol. Mae gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol gyfarfodydd seminar ac amrywiol bwyllgorau hefyd, a chynhelir y cyfarfodydd naill ai bob deufis neu'n chwarterol. 2 Aug 2019 16:00 BST
Aelod Annibynnol Technoleg, Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd ddwywaith y mis mewn amrywiol leoliadau ar draws ardal y Bwrdd Iechyd Prifysgol. Mae gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol gyfarfodydd seminar ac amrywiol bwyllgorau hefyd, a chynhelir y cyfarfodydd naill ai bob deufis neu'n chwarterol. 2 Aug 2019 16:00 BST
Aelodau Annibynnol (dwy swydd) Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Caerdydd 2 Aug 2019 16:00 BST
Aelod (2) - Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg Bydd cyfarfodydd y Panel yn cael eu cynnal yn un o swyddfeydd y Comisiynydd (Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, neu Rhuthun). Mae’n bosib y gellid ymuno â’r cyfarfodydd trwy fideo gynhadledd. 2 Sep 2019 16:00 BST
Aelodau i’r Cynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru Rydym yn chwilio am aelodau newydd i'r Cynghorau Iechyd Cymuned ar gyfer pob ardal yng Nghymru, ac eithrio Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a’r Fro gan nad oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd. 2 Aug 2019 16:00 BST