Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

19 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7077 Pennaeth Llywodraethiant Byrddau’r GIG Cymru gyfan Gradd 6 - £63,880 - £74,730 18 Jun 2021 16:00 BST
7068 Pennaeth Buddsoddi mewn Seilwaith a Datblygu - Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif (y De). Cymru gyfan Gradd 7 - £50,870 - £60,830 20 Jun 2021 16:00 BST
7081 ~~OPPORTUNITY_TITLE_B4697414-E2DA-4FA4-A28F-B6FFA7658DED~~ Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 21 Jun 2021 16:00 BST
7078 ~~OPPORTUNITY_TITLE_A33337F3-8A16-4C16-940D-A43A9827F126~~ Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 21 Jun 2021 16:00 BST
7087 Cwch Patrolio'r Bysgodfa – Peiriannydd Lleoliad arall Swyddog Gweithredol (SG) - £25,030 - £28,850 22 Jun 2021 16:00 BST
7071 Rheolwr Gwasanaeth Rheoli Asedau Gwasanaeth a Rheoli Ffurfweddiadau (SACM) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 22 Jun 2021 16:00 BST
7090 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,030 - £28,850 28 Jun 2021 12:00 BST
7089 Rolau Amrywiol Gradd HEO Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 28 Jun 2021 12:00 BST
7094 Swyddog Gweithredol Uwch: Dadansoddwr Seiberddiogelwch Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 28 Jun 2021 16:00 BST
7095 Swyddog Gweithredol Dadansoddwr Seiberddiogelwch Cyswllt Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,030 - £28,850 28 Jun 2021 16:00 BST
7093 Prif Swyddog Gweithredol Uwch Ddadansoddwr Seiberddiogelwch Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 28 Jun 2021 16:00 BST
7057 Cynghorydd Llys Teulu - Gogledd Cymru x3 Gogledd Cymru Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 28 Jun 2021 16:00 BST
7100 Pennaeth y Polisi Cyflawnwyr Trais Cymru gyfan Gradd 6 - £63,880 - £74,730 29 Jun 2021 16:00 BST
7099 Cyfarwyddwr Cyllid Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 30 Jun 2021 12:00 BST
7091 Rheolwr Rhaglen y Polisi Cyflawnwyr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 1 Jul 2021 16:00 BST
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,030 - £28,850 1 Dec 2021 23:55 GMT
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 8 Dec 2021 12:00 GMT
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 14 Dec 2021 16:00 GMT
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £50,870 - £60,830 31 Dec 2021 16:00 GMT