Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   ~~NEW_FILTER_OPTIONS_AVAILABLE~~
 •   ~~NEW_FILTER_OPTIONS_AVAILABLE~~
 •   ~~NEW_FILTER_OPTIONS_AVAILABLE~~
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

30 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
8522 Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 24 Mar 2023 12:00 GMT
8535 Uwch Swyddog y Wasg Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 24 Mar 2023 16:00 GMT
8536 Cefnogaeth Weinyddol Swyddfa Breifat Caerdydd Cymorth Tîm - £22,150 - £25,620 24 Mar 2023 16:00 GMT
8534 Archwilydd Mewnol Proffesiynol Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 27 Mar 2023 16:00 BST
8533 Uwch Archwilydd Proffesiynol Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 27 Mar 2023 16:00 BST
8527 Uwch Archwilydd Mewnol Proffesiynol (Digidol, Data a Thechnoleg) Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 27 Mar 2023 16:00 BST
8530 Golygydd Testunau Deddfwriaethol Dwyieithog Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 27 Mar 2023 16:00 BST
8503 Cyfreithiwr Ymgyfreitha Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 27 Mar 2023 16:00 BST
8529 Uwch-olygydd Testunau Deddfwriaethol Dwyieithog Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 27 Mar 2023 23:55 BST
8356 Uwch-reolwr – Arolygu Gofal Plant a Chwarae - Cymraeg Hanfodol Cymru gyfan, Lleoliad arall Gradd 7 - £53,440 - £63,900 28 Mar 2023 16:00 BST
8499 Rheolwr Trafnidiaeth Rhanbarthol (NWTC) Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 30 Mar 2023 16:00 BST
8552 Cynghorydd Llys Teulu Y De-ddwyrain SEO - £41,700 - £49,370 30 Mar 2023 16:00 BST
8543 Cyfrifydd Cydgrynhoi Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 3 Apr 2023 16:00 BST
8545 Swyddi yn y Gwasanaeth TG (EO) – Nifer o Swyddi Cymru gyfan EO - ££26,900 - £30,610 3 Apr 2023 16:00 BST
8544 Swyddi yn y Gwasanaeth TG (HEO) – Nifer o Swyddi Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 3 Apr 2023 16:00 BST
8509 Swyddog Ystadegol Cymru gyfan EO - ££26,900 - £30,610 3 Apr 2023 16:00 BST
8378 Swyddi Uwch yn y Gwasanaeth TG (SEO) – Nifer o Swyddi Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 3 Apr 2023 16:00 BST
8126 Uwch-swyddog Ymchwil (SEO) - Benthyciad o’r Tu Allan (Symud ar draws y Gwasanaeth Sifil yn unig) Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 3 Apr 2023 16:00 BST
8132 Swyddog Ymchwil (HEO) - Cyfle Benthyciad o'r Tu Allan (Symud ar draws y Gwasanaeth Sifil yn unig) Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 3 Apr 2023 16:00 BST
8548 Arweinydd Polisi Bil Bysiau Caerdydd, Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 4 Apr 2023 16:00 BST
8576 Dylunydd Cynnwys Cyswllt (Cymraeg Hanfodol) Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 5 Apr 2023 16:00 BST
8575 Dylunydd Cynnwys Cyswllt Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 5 Apr 2023 16:00 BST
8565 Cadw Prif Geidwad - Henebion Amrywiol x 5 Lleoliad arall Cymorth Tîm - £22,150 - £25,620 7 Apr 2023 16:00 BST
8461 ~~OPPORTUNITY_TITLE_4B8579F5-FF33-442D-90BF-F8E34F0FC511~~ Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 10 Apr 2023 16:00 BST
8341 Rheolwr Polisi TB Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 11 Apr 2023 16:00 BST
8342 Swyddog Polisi TB Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 11 Apr 2023 16:00 BST
8570 Hyrwyddwr Cyflogaeth i Bobl Anabl  Cymru gyfan, Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 12 Apr 2023 16:00 BST
8571 Hyrwyddwr Cyflogaeth i Bobl Anabl x1 Cymru gyfan, Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 12 Apr 2023 16:00 BST
8519 Uwch Reolwr Cyflawni Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 17 Apr 2023 16:00 BST
8518 Prif Arbenigwr Gwybodaeth Geo-ofodol Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 17 Apr 2023 16:00 BST