Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

10 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7517 Cynghorwr Milfeddygol Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 20 May 2022 16:00 BST
7661 Swyddog Tribiwnlys x3 Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 25 May 2022 16:00 BST
7618 PRIF WEITHREDWR AROLYGIAETH GOFAL IECHYD CYMRU Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 26 May 2022 23:55 BST
7630 Cynghorydd/Arweinydd Gweithredu Nyth/Nest Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 27 May 2022 16:00 BST
7629 Swyddog Cymorth Arolygiaeth Gofal Cymru (x5) Lleoliad arall Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 7 Jun 2022 16:00 BST
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 30 Sep 2022 16:00 BST
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 30 Sep 2022 16:00 BST
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 30 Sep 2022 16:00 BST
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 30 Sep 2022 16:00 BST
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 30 Sep 2022 16:00 BST