Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

6 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7069 Dirprwy Gyfarwyddwr, Marchnata Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 20 May 2021 12:00 BST
7059 Cyfieithydd (x8) Gwahanol leoliadau Swyddog Gwiethredol (SG) - £25,030 - £28,850 21 May 2021 16:00 BST
7057 Cynghorydd Llys Teulu - Gogledd Cymru x3 Gogledd Cymru Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 28 May 2021 16:00 BST
6985 Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 4 Jun 2021 16:00 BST
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 14 Dec 2021 16:00 GMT
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £50,870 - £60,830 31 Dec 2021 16:00 GMT