Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

24 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7211 Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar Ewrop, Swyddfa’r Prif Weinidog Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 29 Oct 2021 12:00 BST
7204 Pennaeth Datblygu’r Rhaglen Ymchwil Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 1 Nov 2021 16:00 GMT
7202 Dylunydd Technegol (x4) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 1 Nov 2021 16:00 GMT
7201 Dylunydd Technegol Cyswllt Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 1 Nov 2021 16:00 GMT
7137 Cynghorydd Llys Teulu - Y Drenewydd Y Canolbarth, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 4 Nov 2021 16:00 GMT
7227 Cyfarwyddwr Cyngor Clinigol a Llywodraethu Ansawdd *Wedi'i ail-hysbysebu - 7196 yn flaenorol* Cymru gyfan Gradd 6 - £64,520 - £75,480 5 Nov 2021 16:00 GMT
7221 Cymorth Busnes – Cafcass Cymru (Gwent) x3 Lleoliad arall Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 9 Nov 2021 16:00 GMT
7223 Uwch-gynghorydd Eiddo Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 15 Nov 2021 16:00 GMT
7220 Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 15 Nov 2021 16:00 GMT
7186 Uwch-reolwr – Arolygu Awdurdodau Lleol Lleoliad arall Gradd 7 - £51,380 - £61,440 16 Nov 2021 16:00 GMT
7180 AGC Plant ac Oedolion Iau x3 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 16 Nov 2021 16:00 GMT
7175 AGC Arolygydd Oedolion x7 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 16 Nov 2021 16:00 GMT
7179 AGC Arolygydd Oedolion - Cymraeg Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 16 Nov 2021 16:00 GMT
7181 Arolygydd AGC, Gofal Plant a Chwarae - Cymraeg x2 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 16 Nov 2021 16:00 GMT
7184 Rheolwr Arolygu Awdurdodau Lleol - Cymraeg Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 16 Nov 2021 16:00 GMT
7185 Rheolwr Arolygu Awdurdodau Lleol Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 16 Nov 2021 16:00 GMT
7212 Lleoli Myfyrwyr Israddedig Ystadegau x3 Caerdydd Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 16 Nov 2021 16:00 GMT
7226 Swydd Wag - Cyfleoedd Cyfnod Penodol a Secondiad Llywodraeth Cymru, Ymgyrch Recriwtio Uwch Swyddogion Gweithredol Cymru gyfan, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 18 Nov 2021 16:00 GMT
7225 Cyfreithiwr y Llywodraeth, Cyfraith Gyhoeddus Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 19 Nov 2021 16:00 GMT
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 1 Dec 2021 23:55 GMT
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 8 Dec 2021 12:00 GMT
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 14 Dec 2021 16:00 GMT
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 31 Dec 2021 16:00 GMT
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 31 Dec 2021 23:55 GMT