Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

20 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7896 Pennaeth Gwasanaethau Fferylliaeth a Rhagnodi Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 18 Aug 2022 16:00 BST
7871 Archwilydd Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 22 Aug 2022 16:00 BST
7912 Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 23 Aug 2022 12:00 BST
7881 Dylunydd Graffeg Cymru gyfan, Lleoliad arall Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 23 Aug 2022 16:00 BST
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 23 Aug 2022 16:00 BST
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 23 Aug 2022 16:00 BST
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 23 Aug 2022 16:00 BST
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 23 Aug 2022 16:00 BST
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 23 Aug 2022 16:00 BST
7917 Uwch-reolwr Polisi Ariannu Ysgolion Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 24 Aug 2022 16:00 BST
7907 Cafcass Cymru - Cymorth Busnes x 2 - De Cymru neu Casnewydd Caerdydd, Y De-ddwyrain, Lleoliad arall Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 25 Aug 2022 16:00 BST
7902 SWYDDI DIRPRWY GYFARWYDDWR CYLLID AMRYWIOL Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 29 Aug 2022 23:55 BST
7908 Cafcass Cymru - Cymorth Digidol a TGCh Caerdydd, Y De-ddwyrain Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 2 Sep 2022 16:00 BST
7864 Arolygydd – Gwasanaethau Plant ac Oedolion Iau x2 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 5 Sep 2022 16:00 BST
7863 Arolygydd Oedolion AGC x2 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 5 Sep 2022 16:00 BST
7865 Arolygydd Oedolion AGC - Cymraeg Hanfodol Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 5 Sep 2022 16:00 BST
7862 Arweinydd Datblygu ac Ansawdd, Y Gwasanaeth Cyfieithu Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 6 Sep 2022 12:00 BST
7931 Swyddog Cefnogi Tîm – Canolfan Gydwasanaethau Corfforaethol x2 (Siaradwr Cymraeg) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 6 Sep 2022 16:00 BST
7817 Rheolwr Trwyddedau Tanwydd Ffosil Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 7 Sep 2022 16:00 BST
7927 Cynghorydd Llys Teulu - Gwent/Newport x 4 Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 8 Sep 2022 16:00 BST