Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

11 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7137 Cynghorydd Llys Teulu - Y Drenewydd Y Canolbarth, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 1 Dec 2021 16:00 GMT
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 1 Dec 2021 23:55 GMT
7240 Pennaeth Diwygio Partneriaeth Gymdeithasol Cymru gyfan Gradd 6 - £64,520 - £75,480 3 Dec 2021 16:00 GMT
7231 Prif Geidwad x3 (Caernarfon, Conwy & Harlech) Lleoliad arall Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 6 Dec 2021 16:00 GMT
7230 Swydd Wag - Cyfleoedd Cyfnod Penodol a Secondiad Llywodraeth Cymru, Ymgyrch Recriwtio Swyddogion Gweithredol Uwch Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 6 Dec 2021 16:00 GMT
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 8 Dec 2021 12:00 GMT
7243 Rheolwr Adolygu Gyriannau Etifeddol Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 8 Dec 2021 16:00 GMT
7222 Uwch-reolwr – Arolygu Gwasanaethau Oedolion ac Arolygu Gwasanaethau Plant ac Oedolion Iau Cymru gyfan, Lleoliad arall Gradd 7 - £51,380 - £61,440 8 Dec 2021 16:00 GMT
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 14 Dec 2021 16:00 GMT
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 31 Dec 2021 16:00 GMT
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 31 Dec 2021 23:55 GMT