Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

12 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7265 Seiri Maen / Bricwyr Medrus Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 21 Jan 2022 16:00 GMT
7229 Uwch-arolygydd Gofal Iechyd Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 27 Jan 2022 16:00 GMT
7266 Cyfreithiwr dan Hyfforddiant Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 28 Jan 2022 16:00 GMT
7267 Cyfreithiwr dan Hyfforddiant – y Gymraeg yn hanfodol Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 28 Jan 2022 16:00 GMT
7213 Datblygwr Arweiniol (Drupal) Tu allan i Gymru, Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 31 Jan 2022 16:00 GMT
7277 Cyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Bwrdd Llywodraeth Cymru Cymru gyfan 2 Feb 2022 23:55 GMT
7270 Prif Swyddog Gweithredu, Llywodraeth Cymru Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 7 Feb 2022 23:55 GMT
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 31 Mar 2022 16:00 BST
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 31 Mar 2022 16:00 BST
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 31 Mar 2022 16:00 BST
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 31 Mar 2022 16:00 BST
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 31 Mar 2022 16:00 BST