Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   ~~NEW_FILTER_OPTIONS_AVAILABLE~~
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

22 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7196 Cyfarwyddwr Cyngor Clinigol a Llywodraethu Ansawdd Cymru gyfan Gradd 6 - £63,880 - £74,730 20 Oct 2021 16:00 BST
7187 Uwch Reolwr Prosiect Diwygio Caffael Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 21 Oct 2021 16:00 BST
7188 Rheolwr Diwygio Caffael x2 Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 21 Oct 2021 16:00 BST
7205 DIRPRWY GYFARWYDDWR, CYFALAF, YSTADAU A CHYFLEUSTERAU Y Gyfarwyddiaeth Gyllid - Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 25 Oct 2021 23:55 BST
7211 Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar Ewrop, Swyddfa’r Prif Weinidog Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 29 Oct 2021 12:00 BST
7204 Pennaeth Datblygu’r Rhaglen Ymchwil Cymru gyfan Gradd 7 - £50,870 - £60,830 1 Nov 2021 16:00 GMT
7202 Dylunydd Technegol (x4) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 1 Nov 2021 16:00 GMT
7201 Dylunydd Technegol Cyswllt Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 1 Nov 2021 16:00 GMT
7137 Cynghorydd Llys Teulu - Y Drenewydd Y Canolbarth, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 4 Nov 2021 16:00 GMT
7186 Uwch-reolwr – Arolygu Awdurdodau Lleol Lleoliad arall Gradd 7 - £50,870 - £60,830 16 Nov 2021 16:00 GMT
7180 AGC Plant ac Oedolion Iau x3 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 16 Nov 2021 16:00 GMT
7181 AGC, Gofal Plant a Chwarae - Cymraeg x2 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 16 Nov 2021 16:00 GMT
7184 Rheolwr Arolygu Awdurdodau Lleol - Cymraeg Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 16 Nov 2021 16:00 GMT
7185 Rheolwr Arolygu Awdurdodau Lleol Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 16 Nov 2021 16:00 GMT
7175 AGC Arolygydd Oedolion x7 Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 16 Nov 2021 16:00 GMT
7179 AGC Arolygydd Oedolion - Cymraeg Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 16 Nov 2021 16:00 GMT
7212 Lleoli Myfyrwyr Israddedig Ystadegau x3 Caerdydd Cymorth Tîm - £20,500 - £23,830 16 Nov 2021 16:00 GMT
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,030 - £28,850 1 Dec 2021 23:55 GMT
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 8 Dec 2021 12:00 GMT
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 14 Dec 2021 16:00 GMT
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £50,870 - £60,830 31 Dec 2021 16:00 GMT
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £20,500 - £23,830 31 Dec 2021 23:55 GMT