Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

10 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
8279 Cafcass Cymru - Cynghorydd Llys Teulu - (swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a’r Drenewydd) Y Canolbarth, Lleoliad arall SEO - £40,100 - £47,470 30 Jan 2023 16:00 GMT
8278 Cafcass Cymru - Cynghorydd Llys Teulu (Nghasnewydd) x2 Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 30 Jan 2023 16:00 GMT
8306 Dirprwy Gyfarwyddwr Gwella Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 30 Jan 2023 23:55 GMT
8312 Dirprwy Gyfarwyddwr, Strategaeth Ddigidol a Pholisi Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 31 Jan 2023 23:55 GMT
8357 Goruchwyliwr y Gyflogres Cymru gyfan EO - ££26,900 - £30,610 7 Feb 2023 16:00 GMT
8296 Rheolwr Tîm - Cyfathrebu ac Ymgysylltu Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 13 Feb 2023 16:00 GMT
8302 Cyfreithiwr - yr Is-adran Busnes, Seilwaith a’r Trysorlys Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 20 Feb 2023 16:00 GMT
8295 Rheolwr Tîm – Arolygu Gwasanaethau Oedolion Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 20 Feb 2023 16:00 GMT
8132 Swyddog Ymchwil (HEO) - Cyfle Benthyciad o'r Tu Allan (Symud ar draws y Gwasanaeth Sifil yn unig) Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 3 Mar 2023 16:00 GMT
8126 Uwch-swyddog Ymchwil (SEO) - Benthyciad o’r Tu Allan (Symud ar draws y Gwasanaeth Sifil yn unig) Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 3 Mar 2023 16:00 GMT