Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

23 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7758 Secondai Busnes Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 1 Jul 2022 16:00 BST
7759 Secondai Cyflogwr Sector Cyhoeddus Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 1 Jul 2022 16:00 BST
7699 Uwch-reolwr Polisi Arbenigol – Rhaglen Seren Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 4 Jul 2022 16:00 BST
7736 Cynghorydd Data Geo-ofodol Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 5 Jul 2022 16:00 BST
7768 Cyfreithiwr Masnachol (x3) Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 11 Jul 2022 16:00 BST
7767 Cyfreithiwr Eiddo Masnachol Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 11 Jul 2022 16:00 BST
7766 Cyfreithiwr Ymgyfreitha Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 11 Jul 2022 16:00 BST
7796 Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol Y De-ddwyrain Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 12 Jul 2022 16:00 BST
7742 Uwch Reolwr Prosiect Treftadaeth (Datblygu) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 14 Jul 2022 16:00 BST
7811 Prif Swyddog Milfeddygol Cymru Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 15 Jul 2022 23:55 BST
7706 Swyddog Ystadegol Uwch – Siaradwr Cymraeg Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 18 Jul 2022 16:00 BST
7707 Uwch-swyddog Ystadegol – Nid yw sgiliau yn y Gymraeg yn ofynnol Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 18 Jul 2022 16:00 BST
7708 Uwch-swyddog Ystadegol – Siaradwr Cymraeg Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 18 Jul 2022 16:00 BST
7705 Swyddog Ystadegol Uwch – Nid yw sgiliau yn y Gymraeg yn ofynnol Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 18 Jul 2022 16:00 BST
7792 Cafcass Cymru – Rheolwr Ymarfer (Gogledd Cymru) Gogledd Cymru Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 1 Aug 2022 16:00 BST
7795 Cynghorydd Llys Teulu - Abertawe/Caerfyrddin (x2) Y De-orllewin, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 1 Aug 2022 16:00 BST
7793 Cynghorydd Llys Teulu - Casnewydd/Caerdydd (x2) Caerdydd, Y De-ddwyrain, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 1 Aug 2022 16:00 BST
7794 Cynghorydd Llys Teulu - Gogledd Cymru Gogledd Cymru, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 1 Aug 2022 16:00 BST
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 30 Sep 2022 16:00 BST
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 30 Sep 2022 16:00 BST
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 30 Sep 2022 16:00 BST
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 30 Sep 2022 16:00 BST
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 30 Sep 2022 16:00 BST